Práce ve sněmovně

Jsem poslanec Parlamentu ČR za hnutí ANO, kde působím jako předseda Volebního výboru, který má na starosti mj. volbu členů do mediálních rad, jsem členem Výboru pro sociální politiku a členem Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.

Taktéž jsem členem podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené.

Moje priority v sociální oblasti jsou:

  • Osoby pečující o osobu blízkou (asistenční a odlehčovací služby, přepočet důchodu pro osoby pečující o osobu blízkou apod.)
  • Hospicová péče (dostupnost mobilních hospiců, financování, osvěta apod.)
  • Náhradní rodinná péče (děti nejlépe z ústavů do rodin)
  • Podpora rodinné politiky („Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“, řekl Tolstoj)
  • Dostupnost sociálních služeb

Jak jsem hlasoval se můžete podívat na stránkách Poslanecké sněmovny.

Všechny mé návrhy zákonu najdete rovněž na stránkách Poslanecké sněmovny.