Tiskové zprávy

Tisková zpráva Poslance Aleše Juchelky

Přejmenování mateřské dovolené na mateřskou péči a rodičovské dovolené na rodičovskou péči; Vyplacení nevyčerpané části rodičovského příspěvku

Dvě novely zákonů upravujících podporu rodin s dětmi podal ing. Aleš Juchelka a další poslanci napříč politickým spektrem. První novela mění pojmenování mateřské dovolené na mateřskou péči a rodičovské dovolené na rodičovskou péči (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=212&CT1=0), druhá novela umožní vyplatit zbývající část rodičovského příspěvku těm rodičům, kterým se narodí další dítě dříve, než peníze určené na rodičovský příspěvek vyčerpají, tedy dříve, než skončí jimi určená délka mateřské dovolené v trvání 2, 3, nebo 4 let (proklik na druhou novelu).

„Tyto novely podporují a podávají poslanci napříč politickým spektrem. Tyto novely představují jak symbolickou, tak praktickou podporu rodinám s dětmi, a jsou v souladu se základními principy státní politiky podpory rodin. Věříme, že pro jejich schválení se vysloví jak vláda, tak většina poslanců a posléze senátorů,“ říká Aleš Juchelka.

Pod novelou zákona o přejmenování mateřské dovolené na mateřskou péči jsou podepsáni jen poslanci. „Není to náhoda, ale drobné gesto, kterým chceme my muži vyjádřit ženám matkám naši úctu a poděkování,“ říká Aleš Juchelka.

Přejmenování dovolené na péči

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči je signál, že politici napříč politickým spektrem si uvědomují, jak důležitá pro stát je péče o děti a jejich výchova.

„Současný pojem mateřská dovolená znevažuje péči o malé děti, a to především u těch rodičů, pro které péče o malé děti představuje ze zdravotních, ekonomických nebo sociálních důvodů náročné životní období. To chceme novelou odstranit,“ říká Aleš Juchelka.

Vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku

Cílem druhé novely je zvýšit finanční podporu rodin s dětmi ze strany státu. Vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte představuje jednoduchou, spravedlivou a přesně zaměřenou pomoc především těm rodinám, které se mohou v důsledku nečekaného početí dalšího dítěte dostat do ekonomických potíží. „Proto si myslíme, že pro ni získáme podporu jak pravicově, tak levicově smýšlejících poslanců a poslankyň,“ říká Aleš Juchelka.

Ekonomické potíže plynoucí z narození dalšího dítěte před vypršením rodičovské dovolené mohou být například způsobeny tím, že žena nemůže nastoupit zpět do zaměstnání, jak plánovala, nebo tím, že péče o dvě malé děti omezí ekonomickou aktivitu manžela.

Rodičovský příspěvek v loňském roce nedočerpalo téměř devět tisíc rodin. Nevyčerpaná částka činila 582 milionů korun, což jsou 2,5 procenta celkového objemu finančních prostředků, které stát v loňském roce na rodičovských příspěvcích vyplatil. Částka, kterou rodiny v loňském roce nedočerpaly, činila v průměru 64 700 korun (příklady výpočtu nedočerpané částky, viz příloha).

Navrhovaná novela neřeší pouze podporu ekonomicky slabších rodin, ale podporuje i demografické potřeby státu. Míra plodnosti v České republice sice postupně roste a v loňském roce se zvýšila na 1,67 dítěte na ženu, ale z dlouhodobého pohledu nezajišťuje ani prostou reprodukci naší populace. K té je potřeba dosáhnout míry plodnosti minimálně ve výši 2,1 dítěte na jednu ženu. Celkem se v roce 2017 narodilo 114 405 dětí. Stále však chybí 29 500 dětí, aby ČR dosáhla alespoň prosté reprodukce populace.

„Každý dobrý zaměstnavatel nebo majitel firmy dá svým zaměstnancům za mimořádný výkon prémie. Stát dělá pravý opak. Rodinám za mimořádný výkon peníze sebere,“ říká Aleš Juchelka.

Význam této novely dokládá i skutečnost, že největší skupinou žen, které podle údajů Českého statistického úřadu každoročně podstoupí umělé ukončení těhotenství, jsou právě ženy se dvěma dětmi (ročně se jedná o cca 4900 žen). Podle všech dostupných údajů jsou to z velké části ekonomické důvody, proč se tyto ženy, a to jak samoživitelky, tak ženy žijící ve funkčním vztahu nebo manželství, pro potrat rozhodnou.

„Skutečnost, že i ženy žijící ve funkčním manželství jsou z ekonomických důvodů nuceny k potratu, dokládají příklady z krizové Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR. Není možné, aby v tak bohaté zemi, jakou je Česká republika, byly ženy nuceny chodit na potrat například proto, že se do rodinného auta nevejde třetí sedačka,“ říká Aleš Juchelka.

Z právního úhlu pohledu navrhovaná novela odstraní diskriminaci těch rodičů, kteří v důsledku narození dalšího dítěte nedočerpají státní podporu na dítě předcházející a v přepočtu na jedno dítě tak od státu získají podporu menší než jiné rodiny.