Nezařazené

O Istanbulské úmluvě

Na úvod je potřeba říci, že všichni, ať už zastánci nebo odpůrci Istanbulské úmluvy, jsou proti jakémukoliv násilí, to domácího nevyjímaje. Postihovat domácí násilí a pomáhat jeho obětem je to, co nás spojuje. Padlo to i na mém semináři v PS a všichni se na tom shodli. Násilí se ale řeší pouze v části tohoto „bohulibého“ dokumentu. Při čtení dalších částí a pasáží Vám mírně řečeno běhá mráz po zádech, poněvadž Vám to připomíná dobu, kterou tady již 30 let nemáme, a která jakoby se vracela zpět, jen se třídní boj mění na boj mezi muži a ženami.

IÚ ve své normativní části považuje za oběť násilí toliko ženy a potírá genderově podmíněné násilí na ženách, čímž de facto označuje za násilníka výhradně muže. Tímto se stává IÚ diskriminační. Výkon spravedlnosti by ale měl být neutrální, bez ohledu na to, kdo je pachatelem a kdo obětí. Násilník nemusí být jen muž, co když např. týrá dcera otce seniora, týrá žena ženu, muž muže? O tom se zmiňuje IÚ pouze okrajově a nejasně. Trýznitel je muž. A tato „ideologie“ se táhne celou IÚ jako červená nit. Preventivně vychovávat občany, ale především muže a chlapce proti násilí, podpořit skutečné zrovnoprávnění žen s muži také posílením pravomocí žen nebo podporovat práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti, které se aktivně podílejí na potírání násilí vůči ženám. Navíc za domácí násilí může být považováno dle IÚ i „genderové násilí na ženách, jež vyústí nebo může vyústit …….v psychickou a ekonomickou újmu“. Co to ale je konkrétně, již nevysvětluje. Nemluví se o žádných dětech, mužích, seniorech jako obětech. Česká advokátní komora poukazuje dokonce na možnost prolomení advokátního tajemství.

Domnívám se, že IÚ je zbytečný dokument, který místo, aby spojoval, společnost ještě více rozděluje a nerovnost prohlubuje. Vše ohledně domácího násilí, stalkingu, ženské obřízky apod.řeší náš právní řád, včetně vykázání násilníka z domácnosti. Pokud nedostatečně, pojďme o tom jednat. Ale hlavně prosím – nikoho genderově nevychovávejme a nenálepkujme.

Média

Rozhovor pro Český rozhlas Regina

V rozhovoru pro Český Rozhlas jsem řekl: „Měl jsem už zkušenosti z komunální politiky, ale tohle je přeci jenom první liga. Nicméně být poslancem je pro mě velkou službou a velká zodpovědnost,“ Podívejte se na celý záznam našeho povídání. Nejen o politice, ale taky o soukromém životě. Záznam najdete na regina.rozhlas.cz

Média

(AJ) Rozhovor pro RMX News: Giving way to gender…

There are no children being born in Europe, and instead of supporting traditional families, we are retreating to the pressure of homosexual lobbying and solving whether gays and lesbians can enter into marriage, criticizes MP Aleš Juchelka.

According to him, we live in an insane period when men are automatically considered violent, freedom of speech is being attacked, and people are afraid to call things by their real names because of ubiquitous political correctness.

The debate on homosexual marriages is an attempt of a small group of people to raise their rights but it only opens another anti-discrimination door. It started with a registered partnership, and it may end up with a marriage of three or four people.

For Juchelka, marriage is a bond of man and woman, a symbol of the society we live in. Traditional family is a unit of the future, and we need to preserve it because Europe is dying out. Nowadays, only 1.67 children per woman is born but to preserve the population, 2.1 child per woman is needed. This is not achieved by any state in the European Union. Therefore, the state must support traditional families.

The debate in the Chamber of Deputies will be tense as well as the debate on the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women which, according to Juchelka, divides men and women and tries to introduce a new class war. It makes men aggressors and rapists and works with gender-based violence against women.

However, freedom of speech is also threatened. “If we are to decide what to say in a pulpit, on campus or in the Chamber of Deputies, it is a way to hell. We cannot be endlessly dealing with political correctness and be afraid to speak freely,“ Juchelka said.

He also emphasized the importance of conservatism. More and more, people are starting to claim allegiance to it. They are bothered by constant enforcing some rights without dealing with the obligations. Conservatism must not be crushed by leftist progressists who are contemptuous of common sense.

Média

Juchelka: Evropa vymírá a z mužů se automaticky dělají…

Křesťan, televizní osobnost a dnes hlavně poslanec zvolený za hnutí ANO. Aleš Juchelka sám sebe označuje za moderního konzervativce. V rozhovoru s Pavlem Štruncem popisuje, co mu vadí na Istanbulské úmluvě i poprasku, který vyvolalo kázání mons. Petra Piťhy. Dle jeho názoru si v období klidu zbytečně vytváříme nepřítele, vadí mu zpochybňování zdravého rozumu i útoky na svobodu slova. Proč se rozešel s TOP 09? Jak se staví k trestnímu stíhání svého stranického šéfa? Podívejte se na video na info.cz

Autor: PAVEL ŠTRUNC, MARTIN KREPINDL – 31. října 2018 • 07:00

Nezařazené

Fakta a mýty o Instanbulské úmluvě | Seminář

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami.“ Tuto moudrou větu napsal už někdy v 17. století „náš“ učitel národů Jan Amos Komenský. Protože jsem člověk, který věří, že bychom se měli poučovat z naší minulosti a zkušenosti našich předků, uspořádal jsem s kolegyní Pavla Golasowská seminář na téma Istanbulské úmluvy, která má podle svých zastánců chránit ženy před domácím násilím. To je samozřejmě ušlechtilé a podporuji tento cíl. Jenže…

Byl jsem před časem na jiném semináři, který vyvracel fakta a mýty právě o Istanbulské úmluvě. No a podle mého názoru to bylo poněkud jednostranné. V podstatě tam mluvili jen lidé, kteří tuto úmluvu podporovali. Tak jsem neváhal, a celému dokumentu se podíval trochu na zoubek.

Na náš seminář dorazila celá řada osobností a zájem byl i ze strany veřejnosti, což mě hodně potěšilo. Konečně ale také došlo na diskusi obou názorových proudů. Já se hned tady musím přiznat, že mám k přijetí této úmluvy Poslaneckou sněmovnou hned několik zásadních výhrad.

O těch právních hovořili zástupci Česká advokátní komora, o těch ideových pak odborníci na rodinnou problematiku. Některá ustanovení jsou nejasná, a proto si je různí lidé mohou vykládat různým způsobem.

Vím, že teď možná urazím některé zastánce Istanbulské úmluvy, ale musím to říct. Dokument, který si klade za cíl řešit domácí násilí, nemůže dělat z mužů a chlapců potenciální násilníky. Úmluva v podstatě předpokládá, že pro ženy je společné soužití s muži nebezpečné. Vím, že to zjednodušuji, ale zkrátka to tak chápu. Stejně tak si myslím, že v našem právním řádu věci jako stalking, sexuální či domácí násilí už řešíme. Neříkám, že vždy dokonale, ale na tom se dá pracovat.

Pokud by se aktivizmus některých lidí prosazujících Istanbulskou úmluvu přetavil v prosazování skutečných věcí pomáhajících obětem domácího násilí, tak jak si to pamatuji před několika lety, udělají pro ně mnohem více a bez zbytečných ideologických zabarvení.

Každopádně doufám, že rozproudím diskusi a že si text úmluvy přečte více lidí. To byl můj cíl. Je to bezpochyby důležité téma.

Média

Rozhovor TÝDNE: „Vymíráme. Ustupovat gender lobby je šílenství!“

V Evropě se nerodí děti a my místo podpory tradičních rodin ustupujeme tlaku homosexuální lobby a řešíme, zda mohou gayové a lesby vstupovat do manželství, kritizuje v rozhovoru pro aktuální vydání časopisu TÝDEN poslanec Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něho žijeme v šílené době, kdy se z mužů automaticky dělají násilníci, útočí se na svobodu slova a kvůli všudypřítomné politické korektnosti se lidé bojí nazývat věci pravými jmény.

Sněmovna má řešit kontroverzní návrh týkající se manželství homosexuálů, proti kterému dlouhodobě vystupujete. Jak se na tu debatu těšíte?

Ona se vede už několik let a je to pořád totéž. Jde o salámovou metodu, kterou se malá skupinka lidí snaží zvyšovat svá práva, a přitom k tomu pravděpodobně vůbec nemá mandát. Spousta mých homosexuálních přátel totiž o manželství nestojí a ani o něj neusiluje. Tady se pouze otvírají další antidiskriminační dveře. Začalo to registrovaným partnerstvím, pokračuje přes manželství a může to skončit třeba adopcemi dětí stejnopohlavními páry nebo – dovedeno ad absurdum – nápady, že v manželství přece mohou být i tři čtyři lidé. Bude alespoň více času vodit děti na kroužky a podobně. Teď záměrně přeháním, nicméně očekávám, že debata ve sněmovně bude hodně vyhrocená.

Když poslanci podobné téma projednávali naposledy před dvěma lety – tehdy šlo o návrh umožnit registrovaným párům osvojit si dítě partnera -, zvrhla se debata do absurdních výroků o tom, že se „homosexuálové budou snažit zlegalizovat sex s dětmi“. Máme čekat něco podobného?

Jsem poslancem rok a celou tu dobu ve sněmovně čelíme velkému tlaku homosexuální lobby, která to téma strašným způsobem tlačí. A ten tlak je pro některé z nás až otravný. Takže je možné, že se debata vyhrotí, nicméně doufám, že bude mít úroveň a všichni se budou snažit být věcní. Já vůbec nemám radost z toho, že něco takového vůbec řešíme. Nemyslím si, že jsou homosexuálové v Česku jakkoli diskriminováni. Stát se má starat o něco úplně jiného, než jsou manželství homosexuálů.

O co?

Má podporovat rodiny, které rodí a vychovávají děti. Nám se v jednadvacátém století v jedné z nejbohatších zemí na světě děti bohužel nerodí. S tím musíme něco dělat, musíme se v koncepci rodinné politiky zaměřit na to, aby se rodilo více dětí, aby se rodily do manželství, do prostředí, které je pro ně bezpečné, kde mají otce a matku, mužské a ženské vzory. A netýká se to jen nás, děti se nerodí ani kolem nás. Evropa vymírá. Rodí se 1,67 dítěte na jednu ženu a pro zachování populace je potřeba mít 2,1 dítěte na ženu. Toho nedosahuje žádný stát v Evropské unii, zatímco země, z nichž do Evropy proudí migranti, s tím rozhodně nemají problém. V České republice máme dvacet tisíc potratů ročně, z toho jedna čtvrtina je u třetí gravidity, kdy se láme ekonomická situace rodin. To je pro mě klíčový problém.

V homosexuálním svazku podle vás děti nemohou cítit bezpečí a lásku?

To v tuto chvíli nevíme. Některé děti už tak vyrůstají, ale je to natolik nová a moderní věc, že nemáme žádná relevantní data. Ale například v Austrálii vzniká hnutí dětí, které v homoparentálních svazcích vyrůstaly a říkají, že to není ideální. A já jim strašně fandím. Protože je to v dnešní době politické korektnosti, kdy nemůžeme říkat věci tak, jak jsou, odvážný postoj. Kdo se dnes postaví proti tlaku LGBT (zkratka pro lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby, pozn. red.)komunity, hodně riskuje. Příklady vidíme třeba v angloamerickém světě, kde by takového člověka okamžitě vyhodili z jakékoli univerzity.

Celý rozhovor vyšel v listopadovém vydání magazínu Týden

Média

Rozhovor pro Echo24: Manželství pro všechny bude zlom. Růžová…

V naší civilizaci byly dosud některé konstanty. Například manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy, pohlaví zná příroda jen dvě. Děti se rodí s pohlavím, které by se nemělo měnit, a když už, tak v dospělosti, po zralém uvážení a chirurgickém zákroku. Tento rok je ale v České republice ve znamení zákonných  předloh, které mají v úhrnu nakročeno k antropologické revoluci. Hodně pro to udělala minulá Sobotkova vláda a především první Babišova vláda bez důvěry. Děje se to vcelku potichu, byť občas nějaká vypjatá reakce rozčísne hladinu.

Celý rozhovor najdete na Echo24.cz

Média

Události a komentáře, Česká televize

Dostal jsem pozvání od České televize do pořadu Události a komentáře. S mou kolegyní Oglou Richterovou z Pirátů jsme se bavili o sociální a rodinné politice. Ten den byla do vlády jmenována nová ministryně práce a sociálních věcí. Pusťte si naši části od 40 minuty zde na ODKAZE.

Média

Rozhovor pro Český rozhlas Plus

Juchelka: Úředníci jen hledají důvody, proč to nejde. Změní se mateřská dovolená na péči?

Mateřská dovolená není žádný odpočinek, ale tvrdá práce. Období péče o malé děti by se podle poslaneckého návrhu Aleše Juchelky (nestraník za ANO) tak nemělo říkat dovolená, ale mateřská nebo rodičovská péče. Vláda nesouhlasí.

V odmítavém stanovisku kabinetu se dozvíte, že pojem mateřská dovolená je tradiční a v naší legislativě je zakotvený desítky let. Stejný termín pak používá německé, anglické i francouzské zákonodárství.

„Jsem malinko zklamán zamítnutím. Spíš jsem očekával neutrální postoj,“ říká na adresu vlády předkladatel poslanecké novely Aleš Juchelka. Ve zdůvodnění kabinet například tvrdí, že institut mateřské a rodičovské dovolené Juchelkův návrh mění jen v pěti zákonech, přestože je zakotven nejméně v 11. Třeba v zákoně o státní službě, ochraně veřejného zdraví nebo o vysokých školách.

„To není chyba mého návrhu, ale pokud mi něco uniklo, je to přece jednoduché změnit ve druhém čtení,“ tvrdí poslanec.

„Vlastně se nic neděje a pořád tvrdím, že péče o dítě není žádná dovolená, ale tvrdá dřina a starost o budoucí generace. Je to důležité pro rodinu jako jednotku budoucnosti.“ Výtky ministrů bere Juchelka jako zbytečnou „úředničinu“.

„Domnívám se, že úředníci jen hledají důvody, jak novelu zabrzdit. Tvrdí, že je to administrativně náročné, ale nikdo mi zatím nedokázal říct, jak náročné, nebo kolik to bude stát. Spíš jen hledají důvody, jak to nepodpořit. A vláda svým úřednickým poradcům důvěřuje, proto dala negativní stanovisko.“

„Někomu se sice může zdát, že je to zbytečná blbost, čím se ti poslanci zabývají, ale já mám představu, že to může atmosféru ve společnosti opravdu změnit. Je to součást prorodinné politiky, která kromě praktických věcí teď opravdu může být prorodinná.“

Juchelka se prý hodlá za rodiny bít a terminologie nebo symboly, které jsou v 21. století už vyprázdněny, změnit. „Některé ženy na dovolené nejsou a navíc zažívají ztrátu ekonomické aktivity, sociálního kontaktu s ostatními a někdy mají i zdravotní problémy, jako je třeba poporodní deprese. Označovat to za dovolenou je až dehonestující.“

Poslanec Juchelka je podepsán i pod dalším návrhem, který má změnit výplatu rodičovského příspěvku. Tedy pokud se v rodině narodí třetí dítě v době, kdy matka pobírá příspěvek ještě na dítě druhé. K tomuto návrhu dala vláda neutrální stanovisko. „Mám velkou radost a jsem příjemně překvapený,“ dodává poslanec.

Celý rozhovor si můžete pustit na plus.rozhlas.cz

Zdroj: Český rozhlas plus

Tiskové zprávy

Tisková zpráva Poslance Aleše Juchelky

Přejmenování mateřské dovolené na mateřskou péči a rodičovské dovolené na rodičovskou péči; Vyplacení nevyčerpané části rodičovského příspěvku

Dvě novely zákonů upravujících podporu rodin s dětmi podal ing. Aleš Juchelka a další poslanci napříč politickým spektrem. První novela mění pojmenování mateřské dovolené na mateřskou péči a rodičovské dovolené na rodičovskou péči (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=212&CT1=0), druhá novela umožní vyplatit zbývající část rodičovského příspěvku těm rodičům, kterým se narodí další dítě dříve, než peníze určené na rodičovský příspěvek vyčerpají, tedy dříve, než skončí jimi určená délka mateřské dovolené v trvání 2, 3, nebo 4 let (proklik na druhou novelu).

„Tyto novely podporují a podávají poslanci napříč politickým spektrem. Tyto novely představují jak symbolickou, tak praktickou podporu rodinám s dětmi, a jsou v souladu se základními principy státní politiky podpory rodin. Věříme, že pro jejich schválení se vysloví jak vláda, tak většina poslanců a posléze senátorů,“ říká Aleš Juchelka.

Pod novelou zákona o přejmenování mateřské dovolené na mateřskou péči jsou podepsáni jen poslanci. „Není to náhoda, ale drobné gesto, kterým chceme my muži vyjádřit ženám matkám naši úctu a poděkování,“ říká Aleš Juchelka.

Přejmenování dovolené na péči

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči je signál, že politici napříč politickým spektrem si uvědomují, jak důležitá pro stát je péče o děti a jejich výchova.

„Současný pojem mateřská dovolená znevažuje péči o malé děti, a to především u těch rodičů, pro které péče o malé děti představuje ze zdravotních, ekonomických nebo sociálních důvodů náročné životní období. To chceme novelou odstranit,“ říká Aleš Juchelka.

Vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku

Cílem druhé novely je zvýšit finanční podporu rodin s dětmi ze strany státu. Vyplacení nevyčerpaného rodičovského příspěvku při narození dalšího dítěte představuje jednoduchou, spravedlivou a přesně zaměřenou pomoc především těm rodinám, které se mohou v důsledku nečekaného početí dalšího dítěte dostat do ekonomických potíží. „Proto si myslíme, že pro ni získáme podporu jak pravicově, tak levicově smýšlejících poslanců a poslankyň,“ říká Aleš Juchelka.

Ekonomické potíže plynoucí z narození dalšího dítěte před vypršením rodičovské dovolené mohou být například způsobeny tím, že žena nemůže nastoupit zpět do zaměstnání, jak plánovala, nebo tím, že péče o dvě malé děti omezí ekonomickou aktivitu manžela.

Rodičovský příspěvek v loňském roce nedočerpalo téměř devět tisíc rodin. Nevyčerpaná částka činila 582 milionů korun, což jsou 2,5 procenta celkového objemu finančních prostředků, které stát v loňském roce na rodičovských příspěvcích vyplatil. Částka, kterou rodiny v loňském roce nedočerpaly, činila v průměru 64 700 korun (příklady výpočtu nedočerpané částky, viz příloha).

Navrhovaná novela neřeší pouze podporu ekonomicky slabších rodin, ale podporuje i demografické potřeby státu. Míra plodnosti v České republice sice postupně roste a v loňském roce se zvýšila na 1,67 dítěte na ženu, ale z dlouhodobého pohledu nezajišťuje ani prostou reprodukci naší populace. K té je potřeba dosáhnout míry plodnosti minimálně ve výši 2,1 dítěte na jednu ženu. Celkem se v roce 2017 narodilo 114 405 dětí. Stále však chybí 29 500 dětí, aby ČR dosáhla alespoň prosté reprodukce populace.

„Každý dobrý zaměstnavatel nebo majitel firmy dá svým zaměstnancům za mimořádný výkon prémie. Stát dělá pravý opak. Rodinám za mimořádný výkon peníze sebere,“ říká Aleš Juchelka.

Význam této novely dokládá i skutečnost, že největší skupinou žen, které podle údajů Českého statistického úřadu každoročně podstoupí umělé ukončení těhotenství, jsou právě ženy se dvěma dětmi (ročně se jedná o cca 4900 žen). Podle všech dostupných údajů jsou to z velké části ekonomické důvody, proč se tyto ženy, a to jak samoživitelky, tak ženy žijící ve funkčním vztahu nebo manželství, pro potrat rozhodnou.

„Skutečnost, že i ženy žijící ve funkčním manželství jsou z ekonomických důvodů nuceny k potratu, dokládají příklady z krizové Linky pomoci, kterou provozuje Hnutí Pro život ČR. Není možné, aby v tak bohaté zemi, jakou je Česká republika, byly ženy nuceny chodit na potrat například proto, že se do rodinného auta nevejde třetí sedačka,“ říká Aleš Juchelka.

Z právního úhlu pohledu navrhovaná novela odstraní diskriminaci těch rodičů, kteří v důsledku narození dalšího dítěte nedočerpají státní podporu na dítě předcházející a v přepočtu na jedno dítě tak od státu získají podporu menší než jiné rodiny.