Aniž Vás novináři znají, vyhlásí Vám válku od první věty rozhovoru